ikona kalendarza Piątek 19 lipca 2024 r.      

ADMINISTRACJA  CMENTARZA  KOMUNALNEGO

Adres :
Konin - Morzysław,
ul. Staromorzysławska 3P
Telefon (całodobowy) :
(63) 243-37-11,  kom. 502 167 765
E-mail ogólny :
Kierownik Zakładu:
Marek Funk
   Obowiązki zarządcy
Spółka zarządza Cmentarzem Komunalnym na podstawie porozumienia nr 42/GK/2019-9299 z dnia 01 kwietnia 2019 r.
Spółka zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Konin wykonuje obowiązki z zakresu :
  • Zarządzania Cmentarzem Komunalnym
  • Utrzymania porządku i czystości na terenie Cmentarza Komunalnego
  • Utrzymania obiektów znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego
Godziny otwarcia :
Biuro Obsługi Klienta czynne :
- poniedziałek
godz. 700 - 1700
- od wtorku do soboty
godz. 700 - 1500
Przyjmowanie opłat :
poniedziałek
godz. 700 - 1630
od wtorku do piątku
godz. 700 - 1430
sobota
godz. 700 - 1400
Codzienny, całodobowy dyżur w niedzielę i święta
Bramy cmentarza otwarte codziennie od godz. 700 do zmroku
Przypominamy opiekunom mogił o obowiązku przedłużania dzierżawy miejsc grzebalnych na kolejne 20 lat.
W/w opłat należy dokonywać w Biurze Obsługi Klienta w godzinach podanych powyżej.
   Dokumenty do pobrania :
   Mapka Cmentarza Komunalnego :
mapa
   Galeria zdjęć z Cmentarza Komunalnego
Kliknięcie w prawą lub lewą część zdjęcia spowoduje przejście do następnego/poprzedniego zdjęcia