Biuletyn Informacji Publicznej


  logodd
 Deklaracja
 dostępności

logodd
 

dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument


Dokumenty do pobrania :

dokument   Treść ogłoszenia (135kB)
dokument   Specyfikacja Warunków Zamówienia (551kB)
dokument   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (101kB)
dokument   Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnianie warunków udziału w przetargu (35kB)
dokument   Załącznik nr 3 - Przedmiar robót (384kB)
dokument   Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót (43kB)
dokument   Załącznik nr 5a - Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy (2593kB)
dokument   Załącznik nr 5b - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (7826kB)
dokument   Załącznik nr 6 - Projekt umowy (112kB)
      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2021-09-06