Biuletyn Informacji Publicznej


  logodd
 Deklaracja
 dostępności

logodd
 

dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument dokument


Dokumenty do pobrania :

dokument   Treść ogłoszenia (109kB)
dokument   Specyfikacja warunków zamówienia (471kB)
dokument   Załącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty przetargowej (100kB)
dokument   Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (35kB)
dokument   Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie dot.spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakr. zdolności techn. i zawodowej (44kB)
dokument   Załącznik 4 do SIWZ - Projekt umowy (45kB)
      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2021-05-21