Biuletyn Informacji Publicznej


  logodd
 Deklaracja
 dostępności

logodd
 

dokument dokument dokument dokument


Dokumenty do pobrania :

dokument   Treść ogłoszenia (107kB)
dokument   Specyfikacja warunków zamówienia (647kB)
dokument   Załącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty (213kB)
dokument   Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (36kB)
dokument   Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczaniu z postępowania (35kB)
dokument   Jednolity europejski dokument zamówienia (134kB)


----------------------------   Data publ. 08-06-2021 r.

dokument   Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia - część II (206kB)

----------------------------   Data publ. 17-06-2021 r.

dokument   Informacja o skrzynce EPUAP
dokument   Środki finansowe - informacja      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2021-05-14