LpPrzedmiot przetarguTermin
składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Opracowanie projektu wykonawczego instalacji głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 6 w Koninie 2021-04-08 »  Ogłoszenie
 »  Wynik
2 Opracowanie projektu wykonawczego instalacji głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Świętojańskiej 18 w Koninie
2021-08-19  »  Ogłoszenie  »  Wynik
3 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku drwalników
przy ul. 3 Maja 43 w Koninie
2021-08-25  »  Ogłoszenie  »  Wynik
4 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego w zakresie wykonania robót przystosowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Tuwima 3 w Koninie do wymogów przeciwpożarowych na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej zgodnie z Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 2021-08-25  »  Ogłoszenie  »  Wynik

  archiwum Archiwum z roku 2020

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2021-09-20