LpPrzedmiot przetarguTermin
składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych2021-04-09 »  Ogłoszenie  »  Informacja
 »  Otwarcie
 »  Wynik
2 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu z zamontowanym żurawiem, służącego do wywozu zebranych odpadów komunalnych2021-06-17  »  Ogłoszenie  »  Otwarcie
 »  Wynik
3 Dostawa oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw PGKiM Sp. z o.o. w Koninie 2021-05-28  »  Ogłoszenie  »  Informacja
 »  Otwarcie
 »  Wynik

  archiwum Archiwum z roku 2020

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2021-09-20