LpPrzedmiot przetarguTermin
składania
ofert
Treść
ogłoszenia
Wynik
postępowania
1 Opracowanie projektu wykonawczego wymiany i modernizacji istniejącej rozdzielnicy żeliwnej skrzynkowej głównej RGNN 230/400V i podrozdzielnicy oświetleniowej w budynku PGKiM Sp. z o.o. przy ulicy Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie.

           Publiczny konkurs ofert
2021-03-25 »  Zapytanie
 »  Załącznik 1
 »  Załącznik 2
 »  Załącznik 3
 »  Wynik
2 Opracowanie opinii stanu technicznego budynku ze szczególnym
uwzględnieniem sufitów przy ulicy Kanałowej 6 w Koninie

           Publiczny konkurs ofert
2021-04-21 »  Zapytanie
 »  Załącznik 1
 »  Załącznik 2
 »  Wynik
3 Opracowanie audytu bezpieczeństwa pożarowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Nadrzecznej 15 w Koninie

           Publiczny konkurs ofert
2021-04-30 »  Zapytanie
 »  Załącznik 1
 »  Załącznik 2
 »  Wynik
4 Opracowanie ekspertyzy aktualnego stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Koninie

           Publiczny konkurs ofert
2021-05-10 »  Zapytanie
 »  Wyjaśnienie
 »  Załącznik 1
 »  Załącznik 2
 »  Załącznik 2
 »  Wynik
5 Opracowanie opinii stanu technicznego budynku ze szczególnym uwzględnieniem sufitów przy ulicy Kanałowej 6 w Koninie

           Publiczny konkurs ofert
2021-05-18 »  Zapytanie
 »  Załącznik 1
 »  Załącznik 2
 »  Wynik
6 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczych na remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych zakończonych na tablicach w mieszkaniach przy ulicy Armii Krajowej 6 i ulicy Kolskiej 35 w Koninie

           Publiczny konkurs ofert
2021-06-16 »  Zapytanie
 »  Załącznik 1
 »  Załącznik 2
 »  Załącznik 3
 »  Załącznik 4
 »  Wynik

  archiwum Archiwum z roku 2020

      PGKiM Sp. z o.o. w Koninie Aktual. 2021-09-20